Telegrafruta

Oppdag sporene etter den nedlagte telegraflinja på tur over vakre Saltfjellet