Flyktningeruta

Minner etter andre verdenskrig er fortsatt synlige langs fluktruta fra Oslo til Sverige