Driftavegen gjennom Viglesdalen

Gammel drifteveg og ferdselsåre mot øst, med kulturminner helt fra steinalderen