Hallingskeidvegen

Den bratte  stien fra Osa til Hallingskeid har vært brukt i tusenvis av år.