Fra uminnelige tider har det vært ferdsel både til lands og til vanns i vårt langstrakte land. Ferdsel har gått over fjellvidder og breer, langs skogstrekninger og på sjøen, mellom bygder, grender, byer og gårder. Mange av de gamle rutene har for lengst forsvunnet, men det finnes fortsatt synlige veifar og mangfoldige ferdselsminner igjen.

Historiske vandreruter er et samarbeid mellom DNT og Riksantikvaren som gjør gamle ferdselsveier bedre kjent og mer brukt. De utvalgte rutene gir deg flotte friluftsopplevelser i kombinasjon med unik kulturarv.

Se bilder fra turer på Instagram: https://www.instagram.com/explore/tags/historiskevandreruter/

Driftavegen gjennom Viglesdalen

Gammel drifteveg og ferdselsåre mot øst, med kulturminner helt fra steinalderen

Les historien →
← Se ruta

Den Norske Turistforeningen

Riksantikvaren