Fra uminnelige tider har det vært ferdsel både til lands og til vanns i vårt langstrakte land. Ferdsel har gått over fjellvidder og breer, langs skogstrekninger og på sjøen, mellom bygder, grender, byer og gårder. Mange av de gamle rutene har for lengst forsvunnet, men det finnes fortsatt synlige veifar og mangfoldige ferdselsminner igjen.

Historiske vandreruter er et samarbeid mellom DNT og Riksantikvaren som gjør gamle ferdselsveier bedre kjent og mer brukt. De utvalgte rutene gir deg flotte friluftsopplevelser i kombinasjon med unik kulturarv.  Last ned brosjyre | Følg Historiske vandreruter på facebook.

INSTAGRAM

Skal du gå en Historisk vandrerute? Del opplevelsen din med emneknaggene #historiskevandreruter og #UTno


Den Norske Turistforeningen

Sparebankstiftinga DNB
Riksantikvaren